Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení patří mezi důležité služby obyvatelstvu. Osvětlení chodníků, ulic, silnic a veřejných prostranství má samozřejmě primárně za cíl poskytovat noční bezpečnost obyvatelům, řidičům a chodcům, kteří se v obci nebo městě pohybují. Kvalitní veřejné osvětlení nejenže významně snižuje nehodovost, ale slouží také k ochraně lidského zdraví a soukromého i veřejného majetku. Dobrá viditelnost je tedy klíčovým faktorem pro prevenci nehod a významně přispívá v boji proti kriminalitě. Veřejné osvětlení by mělo poskytovat nejen dostatečné množství světla, ale především jeho rovnoměrnost. Bohužel, ne zřídka se stává, že obce, ve snaze uspořit náklady za příkon elektrické energie, regulují veřejné osvětlení tím způsobem, že vypínají každý druhý světelný bod. Střídání úseků světla a tmy je ale jednou z nejnebezpečnějších situací, které mohou nastat. Lidské oko totiž není schopné přizpůsobovat se v rychlosti jedoucího vozu takovýmto změnám, a řidič tak snadno překážku nebo chodce přehlédne. Spokojenost obyvatel Veřejné osvětlení ovlivňuje nejenom bezpečnost a veřejný pořádek, ale přispívá také ke spokojenosti obyvatel a kvalitě života v obci. Díky vhodně zvoleným barvám světla pro jednotlivé aplikace, hladinám osvětlení i správnému směrování světla můžete skvěle podtrhnout atmosféru určitých míst města či obce tak, aby bylo světlo v souladu s okolní architekturou a s rytmem života daného místa. Tady je třeba říci, že k tomu vždy budete potřebovat profesionálního světelného technika a nejlépe jeho spolupráci s architekty, kteří už budou vědět, jak s nekonečnými možnostmi světla naložit.

Správně navržené veřejné osvětlení by tedy mělo být vhodným doplňkem noční i denní atmosféry obce. Ve správných rukách je veřejné osvětlení skvělým nástrojem pro vytvoření příjemného prostředí, ve kterém se obyvatelům dobře žije a cítí se bezpečně. Správně řešené městské osvětlení – to jsou kvalitně osvětlené ulice, zajímavě nasvícené budovy a zvýrazněné pamětihodnosti, a to vše při co nejnižších celkových nákladech osvětlovací soustavy.

Světelný výpočet je nutnost! Tento krok je v procesu rekonstrukce krokem bezmála klíčovým, přesto ho stále některé obce opomíjejí. Pomocí světelného výpočtu světelný technik zjistí, jaký je potřebný počet svítidel a jaké mají být rozteče, rozmístění a výška sloupů. Dále je světelným výpočtem zcela jednoznačně určen typ svítidla a jeho příkon. Na základě těchto údajů je vypočten příkon a předběžná ekonomická náročnost osvětlovací soustavy.

Proč mít světelný výpočet:

 • budete mít jistotu, že vaše obec či město dodržuje normu ČSN EN 13201
 • budete vědět, že máte optimální rozmístění soustavy VO
 • vyvarujete se přesvětlení, nedosvětlení nebo nebezpečnému nerovnoměrnému osvětlení komunikace
 • díky správně zvolenému charakteru svítidla budete svítit jen tam, kam potřebujete
 • budete mít projekt, který bude ohleduplný a bezpečný pro přecházení na přechodech pro chodce a zároveň bude chránit řidiče před oslněním

Naše společnost Vám může nabídnout:

 • zpracování projektové dokumentace
 • vytvoření konceptu rozvoje VO (generel VO)
 • výpočtu osvětlení pro danou komunikaci
 • vypracování pasportu VO
 • vypočtení ekonomiky provozu VO
 • dodávka a montáž veřejného osvětlení
 • vyřízení dotace na rekonstrukci VO

 

Příklad města Pardubice, kde vyměnili staré vysokotlaké sodíkové výbojky za nová úsporná LED svítidla

pred-po2